Elewacje z płyt włóknowo – cementowych

Cechy charakterystyczne

Zastosowanie

Budynki mieszkaniowe

jednorodzinne

Budynki mieszkaniowe

wielorodzinne

Budownictwo przemysłowe

i użyteczności publicznej