Elewacje z płyt kompozytowych

Cechy charakterystyczne

Zastosowanie

Budynki mieszkaniowe

wielorodzinne

Budownictwo przemysłowe

i użyteczności publicznej